Wanneer je een zekere tijd met opzoekingen bezig bent, ga je vlug ervaren dat je een keuze moet maken. Er zijn immers verschillende soorten van genealogiebeoefeningen.

Verwijzend naar het boek 'Je stamboom, je eigen familiegeschiedenis' van Johan Roelstraete, kan je genealogiebeoefening in drie categorieën indelen:

 • je klimt op, met andere woorden, je legt de nadruk op de voorouders of ascendenten;
 • je daalt af, met andere woorden, je zoekt de nakomelingen of descendenten van een al of niet verre voorouder;
 • je combineert beide werkwijzen en zoekt van alle voorouders ook de nakomelingen.

 

Opklimmende genealogieën

Bij opklimmende genealogieën kan je kiezen tussen stamreeks, matrillineaire reeks en de kwartierstaat.

 • de stamreeks:
  De stamreeks is een genealogische tabel waarbij men vertrekt van één persoon en telkens de rechte mannelijke lijn bezoekt.

 • de matrillinaeaire reeks:
  De matrillineaire reeks is een genealogische tabel waarbij men vertrekt van één persoon en telkens de moeder opzoekt.

 • de kwartierstaat:
  De Kwartierstaat is een genealogische tabel waarbij men vertrekt van één persoon. Van deze persoon geeft men zijn ouders, grootouders, overgrootouders, enz... weer. Per generatie krijgt men een verdubbeling: 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders. Men vertrekt dus van één persoon en gaat naar het verleden toe.

Dalende genealogieën

De dalende genealogieën omvatten de genealogie of stamboom en de parenteel:

 • de stamboom:
  De stamboom is een genealogische tabel die de stamhouders weergeeft met hun afstammelingen, ofwel alleen in mannelijke lijn, ofwel in mannelijke en vrouwelijke lijn. Men vertrekt dus uit het verleden en komt naar het heden. Dat kan gebeuren in de vorm van een boom of van een stamtafel.

 • de parenteelstaat:
  De term parenteelstaat wordt gebruikt wanneer alle nakomelingen zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn worden opgenomen.

Combinatie van opklimmende en dalende genealogieën

 • De verwantschapstabel:
  Deze vorm wordt door genealogieën minder beoefend. Het is immers een vrij ingewikkelde manier van genealogiebeoefening omdat je niet alleen veel personen, maar ook veel lijnen telt. Een beperkte vorm kan wel worden gebruikt om bepaalde lijnen binnen een samenleving vast te leggen. Bijvoorbeeld om aan te tonen hoe binnen een dorp de machthebbende inwoners onderling met elkaar verwant zijn.

de soorten genealogie

Wanneer je een zekere tijd met opzoekingen bezig bent, ga je vlug ervaren dat...

de bronnen

Eenmaal beslist welk soort genealogie je zal beoefenen kan je aan de slag. Nu...

de archieven

Met alle kennis op zak gaan we op speurtocht! Maar nu stelt zich de vraag...

genealogie en informatica

Wie aan genealogie doet heeft ongetwijfeld nood aan een computer. Immers alle...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.